نت کار

قیمت اینترنت پرسرعت صبانت

با اینترنت پرسرعت صبانت هرگز ارتباط شما قطع نخواهد شد، سرعت بالای اینترنت صبانت، به شما امکان میدهد تا با سرعت بر روی وب سایتها و برنامه های مورد علاقه خود بگردید و لذت ببرید. با اینترنت پرسرعت صبانت، دیگر نیازی به صبر کردن برای بارگذاری صفحات نیست.

اینترنت ADSL2+ صبانت، یکی از بهترین راه حل های ارتباطی در مناطق شهری و روستایی است. با استفاده از این خدمات، شما می توانید به سرعت دانلود کنید، فیلم ببینید، آنلاین بازی کنید و با دیگران ارتباط داشته باشدب. این خدمات، با سرعت و پایداری بالا، به شما امکان می دهند تا به آسانی بهترین تجربه ارتباطی را داشته باشد.

اینترنت پرسرعت ADSL2+ شرکت صبانت به شما امکان می دهد تا بهترین تجربه ارتباطی را داشته باشید. این خدمات با سرعت بالا و پایداری بسیار بالا، به شما امکان می دهد تا به صورت آسان و بدون هیچگونه محدودیتی، از اینترنت ADSL2+ استفاده کنید. شما میتوانید از طریق لینک زیر جهت ثبت نام اینترنت پرسرعت ADSL2+ صبانت اقدام کنید و سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت کنید.

نت کار | عاملیت رسمی فروش صبانت
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه 518765،518767،517862،518779،520521 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره یکساله
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 10,575,180 ریال
ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره شش ماهه
1800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,200,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,633,590 ریال
ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره سه ماهه
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,316,795 ریال
ماهیانه 334 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
7200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 13,845,180 ریال
ماهیانه 600 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 3,381,180 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (فقط برای خط سیم مسی)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره شش ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,941,590 ریال
ماهیانه 500 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره یکساله
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 15,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 16,461,180 ریال
یکساله 1500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره شش ماهه
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 10,519,590 ریال
شش ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
2500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 18,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 19,731,180 ریال
یکساله 2500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 5000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
250 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,600,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 7,249,590 ریال
یکساله 250 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 500 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره شش ماهه
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,000,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 13,135,590 ریال
شش ماهه 2100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله زرین
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 28,080,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 30,718,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله نقرآبی
1800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 19,440,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 21,300,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,200,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 17,769,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله برنز
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,528,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 14,820,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 16,209,390 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه نقرآبی
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,260,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 11,238,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,550,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 9,375,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه برنز
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,025,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,800,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 8,529,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه نقرآبی
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 5,913,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
225 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,932,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه برنز
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,643,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه زرین
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,600,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,843,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,971,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,644,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه برنز
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 881,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 20,790,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 22,772,280 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله نقرآبی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 16,200,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 17,769,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 13,500,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 14,826,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله برنز
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,972,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 12,015,615 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,550,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 9,375,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,125,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 7,821,840 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه برنز
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,162,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه زرین
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,775,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 6,322,545 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,932,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,750,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,115,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه برنز
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,662,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه زرین
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,925,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,107,515 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه نقرآبی
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,644,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,250,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,371,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه برنز
15 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 554,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله زرین
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 14,742,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 16,179,960 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,800,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 11,883,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,528,780 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله برنز
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 4,819,980 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه زرین
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,780,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,536,335 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,700,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,268,590 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,025,990 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه برنز
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 2,540,790 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه زرین
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,095,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,491,345 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,297,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,643,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه برنز
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,335,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه زرین
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,365,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,497,115 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه نقرآبی
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,000,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,099,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 881,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه برنز
10 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 445,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله زرین
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,530,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 11,588,880 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله نقرآبی
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 8,940,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,480,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,174,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله برنز
96 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,780,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 4,231,380 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه زرین
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,557,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,113,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه نقرآبی
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,715,340 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,420,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,783,390 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه برنز
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,995,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 2,230,140 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه زرین
135 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,925,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,216,045 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه نقرآبی
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,480,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,989,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه برنز
24 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,172,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه زرین
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 975,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,072,015 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه نقرآبی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 826,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 663,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه برنز
8 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 390,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله زرین
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,126,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 10,058,520 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,750,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,468,680 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله برنز
72 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 3,054,180 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه زرین
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,816,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,305,575 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,562,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,938,715 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,162,090 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه برنز
36 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 1,608,840 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه زرین
105 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,535,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,790,945 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه نقرآبی
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,875,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,071,545 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,662,795 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه برنز
18 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 845,295 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه زرین
35 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 845,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 930,315 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه نقرآبی
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 625,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 690,515 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
15 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 554,265 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه برنز
6 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 281,765 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)