نت کار

قیمت اینترنت پرسرعت صبانت

با اینترنت پرسرعت صبانت هرگز ارتباط شما قطع نخواهد شد، سرعت بالای اینترنت صبانت، به شما امکان میدهد تا با سرعت بر روی وب سایتها و برنامه های مورد علاقه خود بگردید و لذت ببرید. با اینترنت پرسرعت صبانت، دیگر نیازی به صبر کردن برای بارگذاری صفحات نیست.

اینترنت ADSL2+ صبانت، یکی از بهترین راه حل های ارتباطی در مناطق شهری و روستایی است. با استفاده از این خدمات، شما می توانید به سرعت دانلود کنید، فیلم ببینید، آنلاین بازی کنید و با دیگران ارتباط داشته باشدب. این خدمات، با سرعت و پایداری بالا، به شما امکان می دهند تا به آسانی بهترین تجربه ارتباطی را داشته باشد.

اینترنت پرسرعت ADSL2+ شرکت صبانت به شما امکان می دهد تا بهترین تجربه ارتباطی را داشته باشید. این خدمات با سرعت بالا و پایداری بسیار بالا، به شما امکان می دهد تا به صورت آسان و بدون هیچگونه محدودیتی، از اینترنت ADSL2+ استفاده کنید. شما میتوانید از طریق لینک زیر جهت ثبت نام اینترنت پرسرعت ADSL2+ صبانت اقدام کنید و سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت کنید.

نت کار | عاملیت رسمی فروش صبانت
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه 518765،518767،517862،518779،520521 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره یکساله
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 10,575,180 ریال
ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره شش ماهه
1800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,200,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,633,590 ریال
ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره سه ماهه
1000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,316,795 ریال
ماهیانه 334 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
7200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,600,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 13,845,180 ریال
ماهیانه 600 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 3,381,180 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (فقط برای خط سیم مسی)
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره شش ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,941,590 ریال
ماهیانه 500 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به ماه بعد) برای خط فیبر نوری و سیم مسی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره یکساله
1500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 15,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 16,461,180 ریال
یکساله 1500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

16Mb - جشنواره شش ماهه
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 10,519,590 ریال
شش ماهه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
2500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 18,000,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 19,731,180 ریال
یکساله 2500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 5000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
250 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,600,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 7,249,590 ریال
یکساله 250 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 500 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره یکساله
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,997,180 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت صبانت

8Mb - جشنواره شش ماهه
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,000,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 13,135,590 ریال
شش ماهه 2100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا (برای خط فیبر نوری و سیم مسی)
تمدید اشتراک
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله زرین
4800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 37,627,200 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 41,124,828 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله نقرآبی
1800 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 26,049,600 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 28,505,244 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 21,708,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 23,772,900 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یکساله برنز
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,577,600 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 12,730,764 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 19,858,800 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 21,701,682 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه نقرآبی
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 13,748,400 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 15,041,346 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,457,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 12,543,720 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - شش ماهه برنز
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,110,400 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,715,926 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,452,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 11,420,475 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه نقرآبی
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,236,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 7,915,035 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
225 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,030,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 6,600,495 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - سه ماهه برنز
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,216,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,533,235 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه زرین
400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,484,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 3,806,825 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,412,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,638,345 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,010,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,200,165 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 75 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

16Mb - یک ماهه برنز
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,072,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,177,745 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله زرین
2400 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 28,075,680 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 30,713,671 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله نقرآبی
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 21,708,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 23,772,900 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 18,234,720 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 19,987,024 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یکساله برنز
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,236,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 7,998,420 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه زرین
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 14,817,720 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 16,206,904 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,457,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 12,543,720 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,623,880 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 10,545,619 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - شش ماهه برنز
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,819,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,218,300 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه زرین
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,798,800 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 8,528,487 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,030,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 6,600,495 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,065,200 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 5,548,863 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - سه ماهه برنز
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,010,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,218,695 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه زرین
200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,599,600 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,842,829 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه نقرآبی
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,010,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,200,165 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,688,400 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,849,621 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

8Mb - یک ماهه برنز
15 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 670,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 739,565 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله زرین
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 19,971,360 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 21,879,962 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله نقرآبی
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 14,472,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 15,885,660 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 11,577,600 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 12,730,764 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یکساله برنز
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,788,800 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 6,420,972 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه زرین
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,540,440 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 11,544,669 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,638,000 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,381,010 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,110,400 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,715,926 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - شش ماهه برنز
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,055,200 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 3,385,758 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه زرین
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,547,600 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 6,074,679 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,020,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,409,595 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,216,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,533,235 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - سه ماهه برنز
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,608,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,780,515 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه زرین
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,849,200 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 2,024,893 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه نقرآبی
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,340,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,469,865 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,072,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,177,745 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

4Mb - یک ماهه برنز
10 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 536,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 593,505 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله زرین
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 14,327,280 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 15,727,915 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله نقرآبی
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,854,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 11,942,040 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,827,920 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 9,733,612 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یکساله برنز
96 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,065,200 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 5,632,248 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه زرین
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,561,620 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 8,297,755 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه نقرآبی
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,728,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 6,299,655 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,659,180 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,134,096 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - شش ماهه برنز
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,673,300 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 2,969,487 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه زرین
135 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,979,800 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 4,365,777 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه نقرآبی
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,015,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,314,145 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,452,200 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,700,693 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - سه ماهه برنز
24 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,407,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,561,425 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه زرین
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,326,600 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,455,259 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه نقرآبی
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,005,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,104,715 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 817,400 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 900,231 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

3Mb - یک ماهه برنز
8 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 469,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 520,475 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله زرین
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,301,200 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 13,519,488 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله نقرآبی
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,117,360 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 10,049,102 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله نقرآبی کم حجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,380,720 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 8,156,164 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یکساله برنز
72 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,618,000 ریال
هزینه پیامک : 102,000 ریال
قابل پرداخت : 4,054,800 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه زرین
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,492,300 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 7,132,197 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه نقرآبی
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,811,940 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 5,300,604 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه نقرآبی کم حجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,895,380 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 4,301,554 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - شش ماهه برنز
36 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,909,500 ریال
هزینه پیامک : 51,000 ریال
قابل پرداخت : 2,136,945 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه زرین
105 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,417,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 3,752,325 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه نقرآبی
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,532,600 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,788,329 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه نقرآبی کم حجم
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,050,200 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 2,262,513 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - سه ماهه برنز
18 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,005,000 ریال
هزینه پیامک : 25,500 ریال
قابل پرداخت : 1,123,245 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه زرین
35 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,139,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 1,250,775 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه نقرآبی
25 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 844,200 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 929,443 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه نقرآبی کم حجم
15 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 683,400 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 754,171 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 15 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)
سرویس عمومی

سرویس شرکت صبانت

2Mb - یک ماهه برنز
6 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 335,000 ریال
هزینه پیامک : 8,500 ریال
قابل پرداخت : 374,415 ریال
نحوه ارائه حجم: ماهیانه 6 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)